Disclaimer

De website van speeltuinvereniging de Kievit heeft als primair doel het bevorderen van de communicatie tussen de vereniging en zijn leden. De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Hoewel de vereniging en de beheerder tracht deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden.

Speeltuinvereniging de Kievit en de beheerder aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties voorbehouden. Tarieven, prijzen en voorwaarden zijn mogelijk aan verandering onderhevig.

Beheerder(s) en Webmaster(s)

Op de website wordt op verschillende plaatsen de term beheerder(s) en webmaster(s) gebruikt. Met het daarbij horende emailadres: webmaster@speeltuindekievit.nl.