Privacyinformatie

Vanuit het oogpunt van informatie voorziening is er geen noodzaak om privacygevoelige informatie te verzamelen. Dit gebeurt alleen indien strikt noodzakelijk. De beheerder stelt de eventuele verzamelde privacygevoelige informatie niet ter beschikking van derden, tenzij de beheerder of de vereniging hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

De website van de Kievit maakt gebruik van cookies, deze worden enkel automatisch verwerkt binnen de verschillende applicaties van de website en op de servers van Google Analytics en niet gebruikt ter identificatie van individuele gebruikers in de zin van marketing of het volgen van gebruikers voor doelen anders dan het aanbieden van gebruikers specifieke content of het genereren van statistieken. Voor het gebruik van uw gegevens door Google en haar aanverwante diensten zoals Google Analytics verwijzen wij naar de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

De statistieken welke van de website worden gegenereerd zijn enkel beschikbaar voor de beheerder en het bestuur van de vereniging.

Foto’s

Regelmatig worden er foto’s genomen in de speeltuin. Deze foto’s worden soms geplaatst op onze site. Achteraf kan op verzoek een foto worden verwijderd:

  1. U laat het ons weten dat u een foto verwijderd wil zien. Stuur een E-mail naar: webmaster@speeltuindekievit.nl
  2. Wij verwijderen de foto zo spoedig mogelijk!

Wanneer de foto in het fotoalbum staat helpt het om op de bewuste foto te klikken en vervolgens de link te mailen. Als de foto elders staat gelieve de betreffende pagina te omschrijven.

Portretrecht

Zijn de foto’s uit het fotoboek van www.speeltuindekievit.nl in strijd met de wet op portretrecht?

Naar Nederlands recht zijn er twee soorten portretten: de portretten in opdracht, en de portretten niet in opdracht. Een portret in opdracht mag alleen worden gepubliceerd met toestemming van alle geportretteerden. Een portret dat niet in opdracht is gemaakt, mag zonder toestemming worden gepubliceerd. Wel moet de publicist rekening houden met de belangen van de gefotografeerde persoon. Als deze een redelijk belang (Privacy of goede smaak bijvoorbeeld) heeft tegen publicatie, dan mag de foto niet gepubliceerd worden.

Beheerder(s) en Webmaster(s)

Op de website wordt op verschillende plaatsen de term beheerder(s) en webmaster(s) gebruikt. Met het daarbij horende emailadres: webmaster@speeltuindekievit.nl.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die gebruikt worden om een internetgebruiker te herkennen zijn persoonlijke instellingen tussen de verschillende bezoeken te bewaren en zodoende op de gebruiker gerichte informatie, instellingen of advertenties aan te bieden. Cookies zijn geen programma’s die op het systeem van een gebruiker draaien en bestanden kunnen beschadigen.
Daarnaast kan door middel van cookies worden gemeten hoeveel unieke bezoekers een bepaalde site heeft en bijvoorbeeld hoeveel nieuwe unieke bezoekers daar de volgende maand bij komen. Wil je geen cookies accepteren, dan dient u deze website te sluiten.

Privacystatement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

In verband met de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geldt een aanvullend privacy statement dat u hier kunt downloaden.