Speeltuinregelement

Speeltuinreglement

Naast deze regels zijn op dit moment de speciale Coronaregels van toepassing. Tevens het privacy statement, en alle overige regels van onze speelutin.

Entree

Kinderen vanaf 3 jaar en ouders betalen entree. Kinderen t/m 2 jaar en alle opa’s en oma’s zijn gratis. Het lidmaatschap staat op dit moment open voor inwoners van binnen én buiten Lansingerland. Het is verplicht om onder de 7 jaar met begeleiding te komen en de begeleider moet minimaal 13 jaar zijn. De begeleiders van de kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor de kinderen die ze begeleiden. Daarom adviseren wij een ieder en vooral scholen, om toezicht te houden bij de uitgang, het zwembad en de toiletten.

Lidmaatschap en toegang

Bij elk bezoek aan de speeltuin MOET het lidmaatschapskaartje getoond worden.

Speelattributen

De speeltuinattributen alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn. De trampoline betreden zonder schoenen! Eén kind tegelijk op de trampoline.

Respect

In de speeltuin gaan wij met respect met elkaar om. Gedrag zoals pesten, schelden, discrimineren, spugen, schoppen, slaan of enige vorm van geweld is onacceptabel en staan wij niet toe. Kinderen, maar ook volwassenen die zich naar het oordeel van de leiding en/of het bestuur niet goed gedragen worden gewaarschuwd en kunnen zonder pardon uit de speeltuin worden gestuurd. De toegang tot de speeltuin kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden ontzegd. Dit ter beoordeling van de speeltuinleiding en/of het bestuur. Bij herhaald of uit de hand gelopen wangedrag of bij het niet opvolgen van een verzoek tot vertrek worden door de leiding en/of bestuur passende maatregelen genomen en kan de politie ingeschakeld worden.

Dieren

Dieren behoren met respect behandeld te worden. Het is verboden ze op te tillen. Geen plastic zakken in de nabijheid van de dieren. Dieren alleen voeren in overleg met de verzorgers. Vergeet na afloop niet om je handen te wassen!

Huisdieren

Huisdieren worden NIET toegelaten tot de speeltuin.

Zwembaden

De regels voor het zwembad staan in een apart zwembadreglement. Dit reglement treft u hieronder aan. Graag uw aandacht hiervoor!

Roken

Roken in de speeltuin en gebouwen is NIET toegestaan.

Vuilnis

Het afval hoort in de vuilnisbak. Is een vuilnisbak vol, wilt u dit dan melden bij de speeltuinleiding in het winkeltje. SAMEN WERKEN WE AAN EEN SCHONE SPEELTUIN!

Alcohol

Alcohol is NIET toegestaan in de speeltuin.

Glas

Het is VERBODEN glas mee de speeltuin in te nemen, denk aan de (blote) kindervoetjes.

Beplanting

Bomen, struiken en bloemen dienen met rust gelaten te worden!

Schade

Ouders/verzorgers zijn aansprakelijk voor de schade die hun kind aan de speeltuin en/of personen berokkent. Van diefstal wordt aangifte gedaan.

Royeren

Wie zich niet aan de regels van de speeltuin houdt, kan uit de speeltuin worden verwijderd. Zijn of haar lidmaatschapskaartje wordt dan voor nader te bepalen tijd ingenomen.

Algemeen

Topless zonnen is in de speeltuin en bij de zwembaden niet toegestaan.

De aanwijzingen van de speeltuinleiding moeten te allen tijde opgevolgd worden.

Alle voorwaarden en reglementen naast dit speeltuinreglement blijven onverkort van toepassing.

Het betreden van de speeltuin is op eigen risico!

OUDERS/BEGELEIDERS VAN EEN KIND ZIJN ALTIJD PRIMAIR VERANTWOORDELIJK VOOR HET KIND!